Župnijska karitas
Župnijska karitas Kranj je dobrodelna organizacija naše župnije. Sedež ima na Tavčarjevi 39 v Kranju, kjer opravlja dejavnost skrbi za bližnjega (diakonije) po določenem urniku, ne glede versko pripadnost ali katero koli drugo osebno okoliščino.

Urnik župnijske karitas
- vsak ponedeljek od 15 - 19 ure (razdeljevanje oblačil)
- vsak torek od 14 - 17 ure (svetovanja, vpisovanje novih prosilcev)
- vsak petek od 15 - 18 ure (kopalnica in pralnica)
- razdeljevanje paketov s hrano na 8 tednov po veljavnem urniku

Prosilcem nudi materialno, finančno in moralno pomoč ter oporo. Materialno pomoč letno prejema okoli 700 oseb. Rednih prejemnikov prehrambenih paketov je okoli 600. Od tega je okrog 150 družin, 50 samskih oseb, deset brezdomcev in 30 bolnih ter invalidov. Prejemnikom se letno skupaj razdeli okoli 1400 paketov pomoči, kar pomeni več kot 30.000 kg hrane.

Finančno pomoč za plačilo položnic letno prejema okrog 30 oseb, in sicer v skupni vrednosti več kot 3.000 EUR. Župnijska karitas Kranj finančno pomaga tudi okrog 30 družinam pri nakupu šolskih delovnih zvezkov, za kar letno namenja več kot 3.000 EUR. Približno petim družinam pa je potrebno pomagati pri kritju stroškov ogrevanja stanovanja. Temu je letno namenjenih nekaj več kot 1.000 EUR.

Župnijska karitas Kranj poleg tega šolarjem letno razdeli več kot 500 zvezkov, večje število torbic in ostalih šolskih potrebščin. Brezdomci imajo vsak teden na voljo kopalnico in pralnico. Tedensko so prosilcem na razpolago tudi različna praktična svetovanja in pogovori, ki jih omogočajo sodelavci Župnijske karitas Kranj. Vse to dobrodelno delo opravlja deset prostovoljcev in nekaj občasnih sodelavcev. Ti letno skupaj opravijo okrog 3.000 delovnih ur.

Župnijska karitas Kranj se zahvaljuje vsem, ki ji stojijo ob strani in jo podpirajo s svojimi darovi. S to pomočjo pomaga slehernemu človeku, ki v življenjski stiski potrka na vrata. Vašo finančno pomoč za karitativno delovanje lahko nakažete na bančni račun Župnije Kranj.

Bančni račun:
SI56 3000 0000 6207 745 (Sberbank, d.d.)
SI56 0313 8106 0002 113 (SKB, d.d.)
Telefon: 040 452 905