Pritrkovalci

Pritrkovalci Kranj – Čirče pritrkavamo ob cerkvenih in večjih državnih praznikih ter ob posebnih praznovanjih, t. j. žegnanje v župnijski cerkvi in njenih podružnicah (Čirče, Huje), birma, obhajilo ipd. Pritrkujemo tudi na porokah so-pritrkovalcev in drugih, ki si želijo prihoda do cerkve v spremstvu zvonov. Udeležujemo se srečanj pritrkovalcev, sami pa smo gostili regijsko srečanje pritrkovalcev v podružnični cerkvi v Čirčah 15. junija 2008.

Za lažje učenje novih melodij smo v začetku leta 2016 kupili miniaturne zvonove, ki so bili 7. avgusta 2016 blagoslovljeni na žegnanju v Čirčah.

Pritrkovalsko starejšo skupino sestavljamo Franc Fajfar, Miro Kaltenekar, Aleš Šink, Anže Žgavec, Žiga Bizjak in Rok Šifrer.

Pritrkovalsko mlajšo skupino pa sestavljajo Monika Bizjak, Ema Zupanc, Anže Bizjak, Andrej Kaltenekar in Aljaž Fajfar.