Pritrkovalci

Pritrkovalci Kranj – Čirče pritrkavamo ob cerkvenih in večjih državnih praznikih ter ob posebnih praznovanjih, t. j. žegnanje v župnijski cerkvi in njenih podružnicah (Čirče, Huje), birma, obhajilo ipd. Pritrkujemo tudi na porokah so-pritrkovalcev in drugih, ki si želijo prihoda do cerkve v spremstvu zvonov. Udeležujemo se srečanj pritrkovalcev, sami pa smo gostili regijsko srečanje pritrkovalcev v podružnični cerkvi v Čirčah 15. junija 2008.

Za lažje učenje novih melodij smo v začetku leta 2016 kupili miniaturne zvonove, ki so bili 7. avgusta 2016 blagoslovljeni na žegnanju v Čirčah.

Pritrkovalsko starejšo skupino sestavljamo +Franc Fajfar, Miro Kaltenekar, Aleš Šink, Anže Žgavec, Žiga Bizjak in Rok Šifrer.

Pritrkovalsko mlajšo skupino pa sestavljajo Monika Bizjak, Ema Zupanc, Anže Bizjak, Andrej Kaltenekar in Aljaž Fajfar.