Župnija Kranj
Slike so avtorsko zaščitene
Župnija Kranj
Slike so avtorsko zaščitene
Župnija Kranj
Slike so avtorsko zaščitene
MAŠE IN ROŽNI VENEC / Od novembra do velike noči
nedelje
8.00, 10.00, 19.00
ostali dnevi
7.30, 18.00
Junija, julija in avgusta je nedeljska večerna maša ob 20.00.
Rožni venec se moli vsak dan pol ure pred mašo.
SPOVEDOVANJE
nedelje
med mašo ob 8.00 in 10.00
prvi petek in prva sobota
med mašo ob 7.30

Celodnevno spovedovanje je v tridnevju pred vsemi svetimi, božičem in veliko nočjo ter v petek pred velikim tednom.


BOLNIŠKO MAZILJENJE IN PRVI PETEK

Za prejem bolniškega maziljenja vas ali vaših bližnjih pokličite 04 280 72 00, pišite na ali se dogovorite z duhovnikom na uradnih urah oziroma po jutranji ali večerni maši.

Osebno z duhovnikom, po e-pošti ali telefonu se lahko dogovorite tudi za obisk bolnikov ali starejših občanov na domu in v domu upokojencev v Kranju, ki ga duhovniki opravljamo vsak prvi petek v mesecu. Za tiste, ki zaradi svojega telesnega stanja ne morejo priti k maši, je to priložnost za spoved in prejem obhajila.

URADNE URE

ŽUPNIJSKI URAD / Od novembra do velike noči

ponedeljek in petek
08:00 – 08:45
torek in četrtek
17:00 – 17:45

Na zapovedane praznike in dela proste dneve ni uradnih ur.

Junija, julija in avgusta so uradne ure takoj po mašah med tednom.


ŽUPNIJSKA KARITAS

ponedeljek
15:00 – 19:00 (razdeljevanje oblačil)
torek
14:00 – 17:00 (svetovanja, vpisovanje novih prosilcev)
petek
15:00 – 18:00 (kopalnica in pralnica)

Razdeljevanje paketov s hrano je na osem tednov po veljavnem urniku na Tavčarjevi 39 v Kranju.

POGREBI

Pogreb prijavite v času uradnih ur v župnijskem uradu na Tavčarjevi 43 v Kranju (t. j. baročna stavba pravokotno na Prešernovo gledališče). Pokličite po ureditvi stvari na pogrebni službi.

KRSTI IN KATEHUMENAT

Krščevanje otrok je v nedeljo po drugem torku v mesecu ob 11.00 (krstna nedelja). Pred tem se starši in botri krščenca prijavite na pripravo na krst, ki je drugi torek v mesecu po večerni maši v župnijskem uradu na Tavčarjevi 43 v Kranju (t. j. baročna stavba pravokotno na Prešernovo gledališče). Starši s seboj prinesite rojstni list krščenca in svojo družinsko knjižico, v kateri je navedeno katere zakramente ste prejeli. Botri, ki nimate stalnega ali začasnega prebivališča v Župniji Kranj, s seboj prinesite potrdilo župnika svojega stalnega ali začasnega bivališča, da izpolnjujete pogoje za službo botra krščencu.

Krščevanje in birmovanje odraslih je po opravljenem tečaju uvajanja v krščanstvo (katehumenat), ki se vsako leto izvaja v okviru župnij Dekanije Kranj. Kandidati za katehumenat se v prvem tednu septembra oglasite v župnijskem uradu na Tavčarjevi 43 v Kranju (t. j. baročna stavba pravokotno na Prešernovo gledališče). Točen dan in ura uvodnega srečanja je objavljena v avgustovskih župnijskih mesečnih oznanilih.

POROKE IN PRIPRAVA NA ZAKON

Vsaj tri mesece pred sklenitvijo zakonske zveze se ženin in nevesta oglasita osebno v času uradnih ur v župnijskem uradu na Tavčarjevi 43 v Kranju (t. j. baročna stavba pravokotno na Prešernovo gledališče). Namen tega srečanja je seznanitev s pogoji za veljavno sklenitev zakonske zveze, uskladitev časa in kraja poročne slovesnosti, določitev datuma sestavljanja poročnega zapisnika in pregled možnosti za opravljanje priprave na zakon.

Pripravo na zakon je mogoče opravljati tudi v naši župniji. Ta poteka januarja, marca in junija, in sicer v župnišču na Tavčarjevi 43 v Kranju (t. j. baročna stavba pravokotno na Prešernovo gledališče). Organizirana je v obliki treh zaporednih srečanj, t. j. v petek in soboto zvečer (od 19.00 do 22.00) ter nedeljo popoldne (od 16.00 do 18.00). Na pripravi predavajo psiholog, zdravnik, zakonski par in duhovnik. Prijavite se po .

TERMINI PRIPRAVE NA ZAKON V LETU 2019

25. – 27. januar      15. – 17. marec       31. maj – 2. junij

OBISK CERKVE

Župnijska cerkev je odprta za molitev v času od jutranje do večerne maše. Prosimo za spoštovanje sakralnega in zgodovinskega kulturno-umetniškega prostora ter zbrano tišino.

Vodeni oziroma organizirani turistični ogledi župnijske cerkve so dovoljeni samo v dogovoru z župnijskim uradom na Tavčarjevi 43 v Kranju.

TEDENSKA OZNANILA

18. 11. 2018, 33. nedelja med letom

V torek ob 18.30 je v župnišču sestanek Župnijskega pastoralnega sveta.
 
V četrtek ob 17.00 je v kapeli adoracija pred Najsvetejšim. Ob 18.30 je v kapeli predavanje v besedi, sliki in glasbi Antona Tomažiča, pravnika in svetovnega popotnika, z naslovom Hvala Bogu. Vsi dobrodošli.
 
V soboto ob 8.30 je v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu srečanje za člane župnijskih pastoralnih svetov in ostale župnijske sodelavce z nadškofom in predavanje dr. Mirana Špeliča o možnostih sodelovanja laikov pri dejavnostih župnije. Vsi nagovorjeni povabljeni k prijavi in udeležbi. Pri večerni sv. maši ob 18.00 pojejo združeni zbori Župnije Kranj, zato je ta maša v cerkvi in ne v kapeli. Po tej maši bo v župnišču druženje župnijskih pevcev ob godu sv. Cecilije, zavetnice pevcev.
 
Prihodnjo nedeljo je Jezus Kristus, kralj vesoljstva in začetek tedna Karitas. Pri sv. maši ob 10.00 sodelujejo in pojejo kranjski skavti.
 
Starši vabljeni k čim prejšnji prijavi otrok na obisk sv. Miklavža, ki bo našo cerkev obiskal 6. 12. po večerni sv. maši. Otroke lahko vpišete na seznam v zakristiji ali po e-pošti na župnijski naslov.
 
Današnja nedelja je volilna. Bodimo odgovorni kristjani: udeležimo se volitev in se zavzemimo za krščanske vrednote.
 
Čestitamo rojaku Mateju Pavliču za obranjen doktorat iz kanonskega prava v Rimu.

11. 11. 2018, 32. nedelja med letom

V torek ob 18.30 je v župnišču priprava staršev in botrov na sv. krst.
 
V četrtek ob 17.00 je v kapeli adoracija pred Najsvetejšim.
 
V petek ob 18.00 je na Bledu začetek duhovnih vaj za birmance.
 
Prihodnja nedelja je 33. med letom in krstna. Pri sv. maši ob 10.00 sodelujejo veroučenci 6. razreda in pojejo Kancijanovi otroci.
 
Izšla so nova mesečna oznanila.


MESEČNA OZNANILA

Predstavitvena zgibanka - - Prenesi PDF

2018, št. 12 - - Prenesi PDF

2018, št. 11 - - Prenesi PDF

Proti zlorabam - - Prenesi PDF