Župnijska cerkev

Sedanji glavni oltar je leta 1934 nastal po načrtih arhitekta Ivana Vurnika. Izdelal ga je kipar in kamnosek Rudolf Jeglič iz Kranja. Na njem so farni zavetniki, ki jih je izdelal kipar France Gorše. Tabernakelj je po Vurnikovem načrtu izdelal pasar Avgust Mencej. Vratca tabernaklja so narejena po predlogi slikarke Helene Vurnik. Preureditev prezbiterija po novih določilih za bogoslužje so izvedli po načrtih arhitekta Emila Fijavža.

Stransko kapelo v prezbiteriju nasproti zakristije so leta 1963 preuredili po načrtih Staneta Kregarja. Oltar so izdelali po načrtih arhitekta Lada Khama. Danes služi predvsem za božji grob. Orgle so postavili leta 1943 in so delo Franca Jenka iz Šentvida nad Ljubljano. Čast oglejskih mučencev oznanjajo štirje zvonovi, in sicer trije bronasti ter en železen.

Barvna okna so izdelali po načrtih Staneta Kregarja v letih 1965 – 1969. Leta 1979 so iz cerkve odstranili prižnico, leta 1980 oltar sv. Rešnjega Telesa. Sliko farnih zavetnikov je leta 1840 naslikal Jožef Egartner. V cerkvi so še tri slike, ki so verjetno krasile stranske oltarje: Marijino oznanjenje Leopolda Layerja, Poklon sv. treh kraljev Janeza Wolfa in Jezusovo rojstvo neznanega avtorja.

Župnijska cerkev je posvečena oglejskim mučencem, t. j. sv. Kancijanu in tovarišem (Kanciju, Kancijanili in Protu). Žegnanje v Kranju je na njihov god, 31. maja.

Literatura: Mati mnogih cerkva: Župnije ljubljanske nadškofije v sliki in besedi. Družina, 2012.

Sedanji glavni oltar je leta 1934 nastal po načrtih arhitekta Ivana Vurnika. Izdelal ga je kipar in kamnosek Rudolf Jeglič iz Kranja. Na njem so farni zavetniki, ki jih je izdelal kipar France Gorše. Tabernakelj je po Vurnikovem načrtu izdelal pasar Avgust Mencej. Vratca tabernaklja so narejena po predlogi slikarke Helene Vurnik. Preureditev prezbiterija po novih določilih za bogoslužje so izvedli po načrtih arhitekta Emila Fijavža.

Stransko kapelo v prezbiteriju nasproti zakristije so leta 1963 preuredili po načrtih Staneta Kregarja. Oltar so izdelali po načrtih arhitekta Lada Khama. Danes služi predvsem za božji grob. Orgle so postavili leta 1943 in so delo Franca Jenka iz Šentvida nad Ljubljano. Čast oglejskih mučencev oznanjajo štirje zvonovi, in sicer trije bronasti ter en železen.

Barvna okna so izdelali po načrtih Staneta Kregarja v letih 1965 – 1969. Leta 1979 so iz cerkve odstranili prižnico, leta 1980 oltar sv. Rešnjega Telesa. Sliko farnih zavetnikov je leta 1840 naslikal Jožef Egartner. V cerkvi so še tri slike, ki so verjetno krasile stranske oltarje: Marijino oznanjenje Leopolda Layerja, Poklon sv. treh kraljev Janeza Wolfa in Jezusovo rojstvo neznanega avtorja.

Župnijska cerkev je posvečena oglejskim mučencem, t. j. sv. Kancijanu in tovarišem (Kanciju, Kancijanili in Protu). Žegnanje v Kranju je na njihov god, 31. maja.

Literatura: Mati mnogih cerkva: Župnije ljubljanske nadškofije v sliki in besedi. Družina, 2012.