Farni zavetniki

Kancijan, Kancij, Kancijanila in Prot so krščanski svetniki in mučenci, ki so bili usmrčeni v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov 31. maja 304, in sicer v bližini Škocjana ob Soči na ozemlju današnje Italije.

Kancij in Kancijanila sta bila dvojčka, Kancijan pa njun brat. Po izročilu so izhajali iz bogate rimske družine Ancijev. Iz te družine je bil tudi rimski cesar Kar oziroma Karin (Carinus). Njihov učitelj Prot jih je poučil v krščanski veri.

Ko je Dioklecijan začel preganjati kristjane, so prodali vse svoje premoženje v Rimu in pobegnili v Oglej, kjer so imeli tudi nekaj posesti. Žal preganjanje kristjanov v Ogleju ni bilo nič manjše kot v Rimu. Lokalni oblastniki so hoteli od Kancijana, Kancija, Kancijanile in Prota znak lojalnosti oblastem. Počastiti bi morali rimske bogove. To so Kancijan in tovariši z gnusom zavrnili. Poskušali so pobegniti iz Ogleja z vozom, vendar jim ni uspelo. Obglavili so jih na mestu, ki se imenuje Ad Aquas Gradatas (Škocjan ob Soči blizu Ogleja) na dan pred junijskimi kalendami (31. maja), domnevno leta 304. Njihova trupla so kristjani na skrivaj shranili v kamnit sarkofag, nad katerim so pozneje zgradili cerkev sv. Kancijana. Arheološka izkopavanja v 20. stoletju so potrdila prisotnost grobnice z ostanki pokojnikov.

Sv. Kancijan s somučenci je postal zelo priljubljen med Slovenci. V Sloveniji in zamejstvu mu je posvečenih več cerkva. Precej krajev se po njih imenuje Škocjan. Skoraj vsi ti kraji so povezani z vodo oziroma ležijo ob vodi, ker naj bi bili Kancijan in tovariši pred obglavljenjem mučeni z vodo ali usmrčeni v bližini reke Soče. Tudi mesto Kranj leži ob dveh rekah, Savi in Kokri.

God sv. Kancijana in tovarišev je na obletnico njihove smrti, 31. maja.

Vir: Wikipedija