Verouk za odrasle

Verouk za starše in vse ostale odrasle poteka praviloma četrti četrtek v mesecu po večerni maši, in sicer od septembra do novembra ter marca. Tema srečanj je spoznavanje krščanskega nauka, morale in aktualnih življenjskih izzivov za kristjane. Verouk za odrasle je zato še posebej namenjen staršem veroučencev, ki so najmočnejši zgled svojim otrokom za življenje po veri. Namenjen je tudi krstnim in birmanskim botrom, da bodo lahko svoje varovance verodostojno uvajali v vero in jih v njej pametno podpirali. Za vse velja pravilo: kdor želi biti dober kristjan, mora krščanstvo najprej dobro poznati.