Predstavniki župnije
DUHOVNIKA IN MAŠNIKA
dr. Andrej Naglič

(župnik in pravni zastopnik)

Vincenc Podbevšek

(duhovni pomočnik)

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

dr. Milan Sagadin (tajnik)
Peter Kavčič (referent za bogoslužje)
Karel Zelič (referent za diakonijo)
Jože Bizjak (predstavnik ključarjev)
Staša Merlak (zapisnikar)
+ Peter Vencelj (predstavnik delivcev obhajila)
Pavla Turuk (predstavnik molitvene skupine)
Matjaž Pelko (predstavnik pevcev)
Marjeta Brence (predstavnik Katoliških pedagogov)
Luka Mekuč (predstavnik zakonskih skupin)
Marija Šakanovič (predstavnik katehetov)
Tomaž Šink (predstavnik župljanov)
Ana Hartman (predstavnik župljanov)
Irena Pernuš (predstavnik župljanov)
Nejc Koprivšek (predstavnik župljanov)

GOSPODARSKI SVET

Jože Bizjak
Franci Jerala
Matjaž Krč
Anton Marolt
Andrej Pavlič
dr. Milan Sagadin
Karel Zelič

ŽUPNIJSKA KARITAS KRANJ

Rafko Rupar (tajnik)
Majda Rupar (blagajnik)

SKAVTI

Klemen Krsnik (stegovodja)
Ajda Smrkolj (stegovodkinja)