Predstavniki župnije
DUHOVNIKA IN MAŠNIKA
dr. Andrej Naglič

(župnik in pravni zastopnik)

Vincenc Podbevšek

(duhovni pomočnik)

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

dr. Sagadin Milan (tajnik)
Kapler Franci (moderator)
Aleš Ivanka (krasilci)
mag. Černe Helena (kateheti)
Černe Miha (bralci Božje besede)
Čobec Aleksander (misijonski odbor)
Falle Barbara (Dlan)
Gabrijel Mojca (Gallus)
Glogovčan Primož (župljani)
Hribar Babinski Ula (katoliški pedagogi)
Jerala Franci (Glas liturgije)
Kaltenekar Miro (pritrkovalci)
Kavčič Gašper (ministranti)
Kavčič Peter (mežnarji)
Koprivšek Nejc (Kancijan Kranj)
Kovačič Janez (župnijski pevski zbor)
Lipar Marjan (priprava na zakon)
mag. Mekuč Ludvik (zakonske skupine)
Pelko Matej (jasličarji)
Prašnikar Breda (ljudski pevci)
Rupar Majda (pospravljavci)
Rupar Rafael (karitas)
Svetek Jakob (mladinska skupina in animatorji)
Šparovec Franci (župljani)
Štremfelj Neža (skavti)
Tavčar Rudi (delivci obhajila)
Turuk Pavla (molitvene skupine)
Zelič Karel (ključarji)

GOSPODARSKI SVET

Bizjak Jože
Jerala Franci
Koprivšek Nejc
Krč Matjaž
Marolt Anton
Pavlič Andrej
dr. Sagadin Milan
Šifrer Rok
Šparovec Franci
Zelič Karel

ŽUPNIJSKA KARITAS KRANJ

Rafko Rupar (tajnik)
Majda Rupar (blagajnik)

SKAVTI

Klemen Krsnik (stegovodja)
Ajda Smrkolj (stegovodkinja)