Zgodovina župnije

S pokristjanjevanjem je ozemlje današnje Župnije Kranj pripadlo oglejskemu patriarhu. Redno dušno pastirstvo so v teh krajih prevzele pražupnije in mednje sodi tudi Kranj, kjer je pražupnija morala obstajati vsaj v prvi polovici 10. stoletja.

V dobršnem delu srednjega veka je pripadala oglejskemu patriarhu. Patronat nad njo si je pridobil cesar Friderik III. leta 1448, njegov sin Maksimiljan I. pa jo je inkorporiral ljubljanski škofiji leta 1507. Vendar so jurisdikcija in duhovne pravice ostale še naprej v mejah oglejskega patriarha. Leta 1620 je šele škofu Tomažu Hrenu uspelo jurisdikcijo in duhovne pravice nad župnijo pridobiti ljubljanski škofiji.

Literatura: Mati mnogih cerkva: Župnije ljubljanske nadškofije v sliki in besedi. Družina, 2012.