Osnovnošolski verouk
URNIK, KATEHETI IN GRADIVO ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
1. razred: torek ob 17.00 (Barbara Falle)
Delovni zvezek Božji otrok sem.
2. razred: torek ob 17.00 (Alenka Pelko)
Delovni zvezek Praznujemo z Jezusom.
3. razred: petek ob 16.00 (župnik)
Priprava na prvo obhajilo, ki je 28. 5. 2023 ob 10.00.
Delovni zvezek Kristjani praznujemo skupaj.
4. razred: četrtek ob 16.00 (Marija Šakanovič)
Učbenik in delovni zvezek Pot v srečno življenje.
5. razred: četrtek ob 17.00 (Marija Šakanovič)
Učbenik in delovni zvezek Znamenja na poti k Bogu.
6. razred: ponedeljek ob 16.00 (Helena Černe)
Učbenik in delovni zvezek Skupaj v novi svet.
7. razred: ponedeljek ob 17.00 (Helena Černe)
Učbenik in delovni zvezek Kdo je ta?
8. in 9. razred petek ob 17.00 (župnik, animatorji)
Priprava na birmo, ki je na velikonočni ponedeljek, 10. 4. 2023 ob 10.00.
Učbenik Pridi sv. Duh.

Učbeniki in delovni zvezki so naprodaj v Knjigarni Ognjišče na Koroški cesti 19 v Kranju.

Liturgične zvezke za lepljenje mašnih listkov delimo pri vpisu oziroma v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Strošek za liturgične zvezke, ogrevanje učilnic, vodo, elektriko in čistila znaša 25 EUR na veroučenca (15 EUR za vsakega naslednjega veroučenca v družini).