Osnovnošolski verouk
URNIK, KATEHETI IN GRADIVO ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
1. razred: torek ob 17.00 (Barbara Falle)
Delovni zvezek Božji otrok sem.
2. razred: torek ob 17.00 (Alenka Pelko)
Delovni zvezek Praznujemo z Jezusom.
3. razred: petek ob 16.00 (župnik)
Priprava na prvo obhajilo, ki je 29. 5. 2022 ob 10.00.
Delovni zvezek Kristjani praznujemo skupaj.
4. razred: četrtek ob 16.00 (Marija Šakanovič)
Učbenik in delovni zvezek Pot v srečno življenje.
5. razred: četrtek ob 17.00 (Marija Šakanovič)
Učbenik in delovni zvezek Znamenja na poti k Bogu.
6. razred: ponedeljek ob 17.00 (Helena Černe)
Učbenik in delovni zvezek Skupaj v novi svet.
7. in 8. razred: petek ob 17.00 (župnik, animatorji)
Dveletna priprava na birmo, ki je predvidoma na velikonočni ponedeljek 2023.
Učbenik Pridi sv. Duh.

Učbeniki in delovni zvezki so naprodaj v Knjigarni Ognjišče na Koroški cesti 19 v Kranju.

Liturgične zvezke za lepljenje mašnih listkov delimo pri vpisu oziroma v župnijski pisarni v času uradnih ur.

Strošek za liturgične zvezke, ogrevanje učilnic, vodo, elektriko in čistila znaša 20 EUR na veroučenca (10 EUR za vsakega naslednjega veroučenca v družini).