Verouk za odrasle

Verouk za starše in vse ostale odrasle poteka četrti četrtek v mesecu po večerni maši, in sicer od septembra do novembra ter od marca do aprila. Prvi del veroučne ure sestavlja spoznavanje krščanskega nauka, drugi del vzgoji otrok, v tretjem delu pa je čas za vprašanja oziroma pogovor in praktične informacije v zvezi s potekom župnijskega verouka ter pastoralnega leta v župniji. Verouk za odrasle je zato še posebej namenjen staršem veroučencev, ki so najmočnejši zgled svojim otrokom za življenje po veri. Namenjen je tudi krstnim in birmanskim botrom, da bodo lahko svoje varovance verodostojno uvajali v vero in jih v njej pametno podpirali. Za vse velja pravilo: kdor želi biti dober kristjan, mora krščanstvo najprej dobro poznati.